Địa chỉ: Số 115, Đường Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Trang web: http://hdkoreaclinic.com.vn/

Email: hdkoreaclinic.com.vn@gmail.com

Số điện thoại: 0974 285 980