Mọi thông tin khách hàng cung cấp từ việc đăng ký tài khoản, khai báo nhân khẩu học đều là thật, chính xác nhất thì blog mới bảo đảm được quyền lợi của từng khách hàng kih xảy ra tranh chấp.

Nếu khách hàng cố tình hoặc vì lý do nào đó mà không cung cấp thông tin chính xác cho chúng tôi thì khi có tranh chấp chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

Chúng tôi cam kết đảm bảo 100% thông tin của quý độc giả không được dùng cho mục đích sai trái bởi chúng tôi.